Privacyverklaring

Privacyverklaring


De website “mjmeiburg.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door M.J. Meiburg (hierna: MJMeiburg), statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuid Holland onder nummer 24484381. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

MJMeiburg garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt MJMeiburg gegevens vast (naam en e-mailadres). MJMeiburg gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van MJMeiburg van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht MJMeiburg rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij MJMeiburg t.a.v. Adresregistratie, Vlietweg 15, 2266 KA te Leidschendam of per e-mail aan info@mjmeiburg.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

 

Uw gegevens verwijderen?

Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) computer. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar info@mjmeiburg.nl  sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: MJMeiburg, Vlietweg 15, 2266 KA te Leidschendam . MJMeiburg voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

 

Privacybeleid andere websites

Op www.mjmeiburg.nl  zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites als deze niet van ons zelf zijn. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

 

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar info@mjmeiburg.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.

 

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

 

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website geen gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen.

  

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens voor zover dat niet in strijd is met andere regel- en wetgeving. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Copyright © All Rights Reserved