Welke therapeut hebt u nodig

Welke therapeut hebt u nodig?

Als u hulp zoekt voor psychische problemen, is een gesprek met uw huisarts een goede eerste stap. De huisarts kan u helpen om problemen op een rijtje te zetten en u informeren over mogelijkheden van hulpverlening. Om voor vergoeding in aanmerking te komen hebt u in ieder geval een verwijzing nodig.


De huisarts beslist of er een doorverwijzing plaatsvindt voor basis GGZ of voor specialistische GGZ.


Zie betalingsvoorwaarden voor eventuele vergoedingen.
Ook kunt u zich aanmelden voor een coachingstraject. Uiteraard gelden hier geen vergoedingen voor door zorgverzekeraars.

Copyright © All Rights Reserved