Betalingsvoorwaarden

Vergoedingen / betalingsvoorwaarden


Voor vergoeding van psyochotherapie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. In principe kan een deel van de zorg worden vergoed vanuit de zorgverzekering. Zorgverzekeraars zijn verplicht om minimaal 75% van het adviestarief van de NZA, te vergoeden. Ik hanteer het NZA tarief.

Dit geldt zowel voor de generalistische als de gespecialiseerde GGZ.Generalistische basis-GGZ


De huisarts kan u doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz als er sprake is van (het vermoeden van) een DSM-stoornis. Afhankelijk van de ernst van uw problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief.Gespecialiseerde GGZ


Zijn de problemen complexer, langdurend of meer bedreigend, dan verwijst de huisarts u naar de gespecialiseerde ggz en is er langer durende behandelingen mogelijk. De gespecialiseerde ggz kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit van de behandeling, waarbij gespecialiseerde kennis nodig is.

Coaching


Voor coaching geldt een tarief van €121,- per uur (inclusief 21% BTW). Coaching wordt door een aantal werkgevers vergoed.


Copyright © All Rights Reserved